OPPA

eu

  Evropský sociální fond
Praha a EU: Investujeme do vaši budoucnosti

 

 

V rámci „Operačního programu Praha adaptabilita" se stala společnost COMFOR STORES a.s. příjemcem finanční podpory na vzdělávání svých pražských zaměstnanců v celkové výši 1.279.694,88 Kč. Z této celkové částky je 55% podpora OPPA a 45 % z vlastních financí společnosti COMFOR STORES a.s. Název vzdělávacího projektu: "Zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti COMFOR STORES a.s.", registrační číslo: CZ.2.17/1.1.00/34241, bude realizován v období od 1. července 2012 do 31. prosince 2013. Cílem projektu je podpořit změnu firemní strategie v jednotlivých prodejnách na vysoce zákaznicky orientovanou.

Oznámení o probíhajícím výběrovém řízení ze dne 20.9.2012 v oblasti měkkých dovedností.

Společnost jako příjemce podpory z evropských sociálních fondů vyhlásila výběrová řízení na dodavatele pro nákup služeb v oblasti měkkých dovedností (soft skills). Jedná se o nákup potřebných kurzů pro zaměstnance společnosti. Jedná se o školení prodejců, vedoucích prodejen a vedení společnosti. Upřesnění a podrobnější informace jsou součástí zadávací dokumentace. Možní zájemci mají možnost si tuto zadávací dokumentaci vyžádat na e-mailu kontaktní osoby.

Termín pro odevzdání nabídek je 2.10.2012.

Místo pro doručení nabídek je sídlo společnosti :

COMFOR STORES a.s., Běly Pažoutové 742 /1, Brno, 624 00

Kontaktní osoba:

Sandra Peterková, sandra_peterkova@comfor.cz

Případné dotazy můžete vyřídit také telefonicky na lince 541 520 200.

 

Ukončení výběrového řízení:

Výběrové řízení „Zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti COMFOR STORES a.s.“ bylo uzavřeno dne 20.9.2012. Dle metodiky OPPA a dle pravidel pro hodnocení nabídek byla vyhodnocena nabídka vítězná. Dne 13.12.2012 byl oznámen výběr dodavatele pro dodání nákupu služeb, kdy nejvýhodnější nabídkou byla nabídka společnosti Smarter s.r.o. s cenou 780.000 bez DPH. Tento dodavatel zajistí v rámci realizace projektu školení prodejců, školení vedoucích prodejen, školení servisních techniků a také konečné ověření znalostí – mystery shopping.

Průběžné informace:

Probíhající školení servisních techniků, prodejců a vedoucích prodejen jsou přínosem, a to nejen pro samotné zaměstnance. Díky těmto školením jsou zaměstnanci schopni vám lépe nabídnout vámi požadované zboží. Vyzkoušet jeho fungování, popsat jeho možnou kompatibilitu a celkově vám vyhovět.  

 eufoto2

Závěrečné informace:

Naše společnost dne 31.12.2013 oficiálně ukončila realizaci projektu „Zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti Comfor Stores“, registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/34241, financované z prostředků ESF a programu OPPA. Společnost Comfor Stores projekt realizovala dle platných pravidel a metodik. Monitorovací zprávy, kde příjemce vykazoval výstupy a přínosy celého projektu, byly řádně odevzdávány a schváleny během realizace. Nyní je zpracována závěrečná monitorovací zpráva, na jejíž schválení se čeká. O výsledku vás budeme informovat.
Projekt byl z 55% financován z ESF a ze 45% z financí společnosti.
V rámci realizace bylo naplněno očekávání vedení společnosti, které celou realizaci hodnotí velmi pozitivně. Cílem projektu bylo zvýšit konkurenceschopnost našich zaměstnanců a poskytnout jim prostřednictvím školení a kurů potřebné informace a vědomosti. Díky zajištění kvalifikace jsme dosáhli ještě většího komfortu našich služeb zákazníkům na našich prodejnách.

Uživatelská sekce

Přihlásit se | Registrace

Bezplatná linka pro objednávky 800 105 205

navysku_tiskarnaknotebooku

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací Souhlasím