Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů („Zásady“) představují základní zásady, kterými se [ COMFOR STORES a.s., Běly Pažoutové 742/1

62400, okres Brno-město, Brno, 26290944] („Společnost“) řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“);

zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“); a

zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky Společnosti [www.comfor.cz] („Webové stránky“), a to bez ohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu se Společností či nikoliv.


Co jsou to osobní údaje

Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby („Osobní údaj“).

 

Jaké osobní údaje společnost zpracovává

Takovými Osobními údaji jsou zejména údaje, které uvedete ve vyplněném registračním, objednávkovém či jiném formuláři, nebo které Společnosti sdělíte prostřednictvím e-mailu, telefonu, faxu či jiného obdobného zařízení. Osobní údaje můžete Společnosti poskytnout také [při soutěžích], [vložením recenze produktu či služby], [rezervací místa na školení] či [zasláním obecného dotazu]. Jedná se především o jméno, příjmení, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, údaje o bankovním účtu, údaje o zvolené platební metodě apod. 


Společnost o Vás může shromažďovat následující Osobní údaje:


1. Osobní údaje, které Společnosti sami sdělíte Takovými Osobními údaji jsou zejména údaje, které uvedete ve vyplněném registračním, objednávkovém či jiném formuláři, nebo které Společnosti sdělíte prostřednictvím e-mailu, telefonu, faxu či jiného obdobného zařízení. Osobní údaje můžete Společnosti poskytnout také [při soutěžích], [vložením recenze produktu či služby], [rezervací místa na školení], či [zasláním obecného dotazu]. Jedná se především o jméno, příjmení, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, údaje o bankovním účtu, údaje o zvolené platební metodě apod.

 

Vaše osobní údaje bude Společnost zpracovávat za následujícími účely:

 

NÁKUP NA E-SHOPU a Váš účet

K tomu, aby mohla být Vaše objednávka úspěšně zpracována, potřebuje Společnost některé Vaše osobní údaje zejména jméno, příjmení, fakturační adresa, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Takto získané osobní údaje bude Společnost zpracovávat výhradně za účelem vyřízení a doručení Vaší objednávky, realizace práv a povinností ze smluvního vztahu založeného Vaší objednávkou a vedení uživatelského učtu. 


NEWSLETTER

K obchodním sdělením jste přihlášeni na základě vlastní žádosti (registrací k odběru newsletteru) skrze registrační komponenty umístěné na e-shopu comfor.cz nebo na základě oprávněného zájmu, který je evidován při odeslání objednávky. Pro účel odesílání obchodních sdělení jsou zpracovány a chráněny Vaše osobní údaje dle platné legislativy.


Obchodní sdělení jsou odesílána ze systému Ecomail a lze se od jejich odběru odhlásit skrze odkaz umístěný v patičce každého e-mailu nebo můžete poslat žádost o odhlášení na e-mail marketing@comfor.cz.


TRANSAKČNÍ NOTIFIKACE

Mezi transakční notifikace řadíme e-maily a SMS související s vyřízením Vaši objednávky. Tyto notifikace jsou zasílány na základě oprávněného zájmu a není možné se od nich odhlásit, jelikož se jedná o notifikace nutné pro zajištění doručení objednávky. Ze stejného důvodu jsou Vaše osobní údaje předána na základě platné legislativy třetím stranám, v tomto případě výhradně přepravním společnostem zajišťujícím přepravu zásilky.


ZODPOVĚZENÍ DOTAZU

Prostřednictvím webového formuláře v sekci Kontakty můžete Společnosti zasílat Vaše dotazy, připomínky a žádosti. Údaje, které takto Společnosti sdělíte budou zpracovány pouze za účelem zodpovězení dotazu, případně splnění Vašeho požadavku.


KARIÉRA

Prostřednictvím sekce Kariéra máte možnost zaslat svůj životopis a ucházet se tak o pracovní pozici ve Společnosti. Informace, které uvedete ve webovém formuláři a svém životopise bude Společnost zpracovávat výhradně za účelem posouzení a vyhodnocení Vaší žádosti o pracovní pozici.


ÚČAST V KOLOTOČI VÝHER

Účastí se v tomto případě rozumí "zadání a odeslání platného e-mailu, který se nenachází v maiové databázi COMFOR STORES, a.s.". Na zobrazení Kolotoče štěstí nevzniká uživatelům žádnný nárok. Výhry z kolotoče výher je možné uplatnit buď na e-shopu nebo určených prodejnách COMFOR STORES, a.s. Výhercům, kteří nemohou výhru využít, nevzniká žádný právní nárok na náhradu.


2. Osobní údaje, které o Vás Společnost shromažďuje sama

Při návštěvě našich Webových stránek může Společnost shromažďovat některé informace nezbytné pro to, aby byl zajištěn řádný a pohodlný provoz Webových stránek. Takovými informacemi jsou údaje o internetovém protokolu (IP), soužící k připojení Vašeho počítače k internetu, Vaše registrační údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, plug-in prohlížečů, údaje o Vaší návštěvě, včetně platného Uniform Resource Locator (URL), cestu na a z Webových stránek (včetně data a času), produkty, které jste si zobrazili nebo hledali, časy odezvy, chyby během stahování, délku návštěv určitých stránek, informace o interakci při návštěvě stránek (například rolování, kliknutí a umístění myši) či způsob opouštění stránky.

 

Tyto osobní údaje Společnost využívá ke správě a zlepšování Webových stránek a pro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistických účelů a evidenci četnosti náhledů. Tyto Osobní údaje lze dále využít k měření účinnosti reklamy a k poskytování relevantní inzerce.

 

Poskytování osobních údajů

Osobní údaje, které o Vás Společnost získá mohou být předávány [v rámci skupiny [●], tj. propojeným osobám Společnosti;] a třetím osobám („Zpracovatelé“), které Společnosti pomáhají plnit její smluvní povinnosti zprostředkováním určitých služeb (např. doručování služby). Společnost předává Osobní údaje pouze těm Zpracovatelům, kteří poskytují záruky dostatečné úrovně zabezpečení Vašich Osobních údajů a tyto Osobní údaje zpracovávají výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

V tomto smyslu může Společnost předávat Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 1. externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem splnění smluvní povinnosti Společnosti;
 2. poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace platebního styku;
 3. poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb za účelem doručení produktů či služeb nabízených Společností;
 4. správci Webových stránek;

Za určitých okolností může být Společnost povinna poskytnout Vaše Osobní údaje třetím osobám (např. orgánům činným v trestním řízení) v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Osobní údaje, které o Vás Společnost získá, mohou, na základě potvrzení sběru dat, být předány nástrojům třetí strany jako je například služba Heuréka, Sklik a další. Více o sběru dat pro marketingové účely se dozvíte v samostatném článku: https://www.comfor.cz/marketing-tools-statement


Prostředky ochrany osobních údajů

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům Společnost přijala organizační a technická opatření.

Mezi tato opatření patří:

 1. organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet do styku s Osobními údaji; a
 2. technické zabezpečení serverů a Webových stránek Společnosti proti neoprávněné manipulaci.

Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou poučeny o zásadách ochrany osobních údajů a při jejich zpracování jsou vázány mlčenlivostí.  

 

Délka uchovávání Osobních údajů

Společnost Osobní údaje uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění svých smluvních závazků a pro plnění povinností, které pro Společnost vyplývají z příslušných právních předpisů. Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu Společnost uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

Po zániku zákonného důvodu, na základě kterého dochází ke zpracování Vašich Osobních údajů Společnost tyto Osobní data a všechny jejich existující kopie zlikviduje.

 

Cookies

Společnost využívá při provozu svých Webových stránek tzv. cookies, což jsou textové soubory malého rozsahu („Cookies“), které jsou odesílány ze serveru Společnosti do Vašeho prohlížeče, a při Vaší opětovné návštěvě Webových stránek jsou zaslány zpět na server Společnosti. Tím Cookies umožňují Společnosti rozpoznat Váš prohlížeč, zapamatovat si informace o Vaší předchozí aktivitě na Webových stránkách, a uzpůsobit tak obsah Webových stránek Vašim potřebám.

Společnost využívá následujících druhů Cookies:

 1. Cookies prvních stran, které umožňují základní provoz a funkčnost Webových stránek, a bez kterých by nebylo možné obsah Webových stránek správně zobrazit. Tento typ Cookies lze standardně využívat i bez Vašeho předchozího souhlasu. Nastavením vašeho prohlížeče však můžete kdykoliv zakázat ukládání jakýchkoliv Cookies;
 2. technické Cookies, které umožňují analyzovat využití Webových stránek, zajistit bezpečné přihlášení, zapamatovat si průběh vyplňování Vaší objednávky, uložení registračních údajů a obsahu nákupního košíku. Tento typ Cookies lze standardně využívat i bez Vašeho předchozího souhlasu. Nastavením vašeho prohlížeče však můžete kdykoliv zakázat ukládání jakýchkoliv Cookies;
 3. reklamní Cookies, které umožňují zobrazení cílené reklamy, sdílení Webových stránek na sociálních sítích či vkládání komentářů k produktům. K využívání tohoto typu Cookies je dle platné legislativy vyžadován Váš předchozí souhlas. Ten můžete Společnost udělit kliknutím na tento odkaz SOUHLASÍM.


Pokud si přejete upravit nastavení ukládání Cookies při návštěvě Webových stránek, můžete tak učinit kliknutím na sekci [Předvolby Cookies]. Zde můžete nastavit ukládání pouze Cookies prvních stran, Cookies prvních stran a technických Cookies, nebo všech výše uvedených Cookies. Cookies je možné odstranit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Ten je rovněž možné nastavit tak, aby Cookies automaticky nebyly ukládány. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé Cookies, Webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby či funkce Webových stránek.


Pokud si přejete upravit nastavení cookies nebo vypnout jejich ukládání, klikněte  na tlačítko níže.


Upravit nastavení cookies

Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich Osobních údajů Společností Vám náleží následující předpisy na ochranu Osobních údajů zaručená práva:

 1. právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
 2. právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím o tom, které Vaše Osobní údaje jsou Společností zpracovávány;
 3. právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případě také na doplnění neúplných Osobních údajů;
 4. právo na výmaz zpracovávaných Osobních údajů;
 5. právo na omezení zpracování Osobních údajů;
 6. právo získat Osobní údaje, které jste Společnosti poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;
 7. právo být informován o porušení zabezpečení Osobních údajů;
 8. právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; a
 9. právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.


Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatnit u Společnosti, jakožto správce údajů písemně na níže uvedené adrese či prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu info@comfor.cz.

COMFOR STORES a.s.

Běly Pažoutové 742/1

62400, okres Brno-město

Brno

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.


Přihlášení k zasílání novinek

Mějte jistotu, že vám žádný nový produkt neunikne!

Odesláním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle pravidel o ochraně osobních údajů.
clear cache